Małgorzata Kuźniar tłumacz pisemny i symultaniczny języka angielskiego select english version

Członek nadzwyczajny Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS
Tłumacz i członek Naczelnej Organizacji Technicznej NOT

Tłumaczenia specjalistyczne - oferta

Wykonuję tłumaczenia z języka angielskiego w dziedzinach techniki, prawa oraz medycyny. Poniżej znajdą Państwo przybliżony zakres moich tłumaczeń.

 • instrukcje obsługi maszyn
 • dokumentacja techniczna
 • specyfikacje techniczne, normy, procedury,
 • tłumaczenie umów i dokumentacji przetargowej
 • dokumentacja budowlana, przetargi i pisma procesowe
 • szeroko pojmowane tłumaczenia prawne - w tym ustawy, dokumenty, wyroki i inne

Tłumaczenia konsekutywne

Posiadam wieloletnie doświadczenie w dziedzinie tłumaczenia konsekutywnego, poparte rzetelnymi referencjami. W ogólnym zarysie były to m.in.:

 • rozmowy i negocjacje na szczeblu rządowym (spotkania ambasadorów i samorządów lokalnych)
 • negocjacje handlowe i przetargi (wdrażanie systemów sterowania ruchem miejskim), szkolenia i odbiory maszyn przemysłowych
 • prezentacje i odbiory maszyn (systemy transportu i przeładunku materiałów sypkich, dna ruchome, przenośniki, linie natryskowe)
 • tłumaczenie krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu automatów do dystrybucji produktów, maszyn wygarniających (elektrownie, cementownie)
 • tłumaczenie podczas audytów (zagadnienia bhp, ochrony środowiska, produkcji)

Tłumaczenia symultaniczne (konferencyjne)

Tłumaczenia symultaniczne często związane są z odpowiedzialnością prawną (np. tłumaczenia procesowe).

Należy korzystać z usług tłumacza godnego zaufania, doświadczonego, posiadającego udokumentowane referencje jak i szkolenia.

Moje doświadczenie w tej materii to m.in.:

 • liczne sprawy sądowe z zakresu prawa kryminalnego i cywilnego
 • prezentacje urządzeń (dna ruchome, centrale klimatyzacyjne, systemy sterowania ruchem, linie do malowania natryskowego)
 • negocjacje na szczeblu samorządów lokalnych z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej

Serdecznie zapraszam do korzystania z moich usług.

--- wykonane przez FOTOOKNO ---